Privacy Policy

Privacyverklaring Human Performance Lab

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Human Performance Lab, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Human Performance Lab ,gevestigd aan de Schietbaanlaan 72B te Rotterdam is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@humanperformance-lab.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Om mijn diensten goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om bijzondere persoonsgegevens te inventariseren. Het gaat dan om medische gegevens welke door mij worden verzameld en geinventariseerd en schriftelijk worden vastgelegd. Ben je van mening dat ik onterecht of zonder toestemming medische gegevens heb verzameld en heb vastgelegd, neem dan contact met mij op via info@humanperformance-lab.nl en dan verwijder ik de vastgelegde informatie.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@humanperformance-lab.nl en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt of een kennismakingsgesprek wilt aanvragen. Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen, een contactformulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen. Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de

volgende gegevens van je op:

– Naam, adres, woonplaats (N.A.W. gegevens)

– E-mailadres

– Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

3. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij mij producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een

overeenkomst:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

– Handtekening op inschrijfformulier

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

4. Om het intakeformulier in te kunnen vullen.

Als je bij mij coaching afneemt, vul je een intakeformulier in. De informatie op het intakeformulier heb ik nodig om het verbeterplan op te stellen. Ik sla de volgende gegevens op bij het invullen van het intakeformulier:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Geboortedatum

– Geslacht

– Medische gegevens zoals: gewicht, lengte, allergieen, BMI, medicijngebruik, ziekten,

blessures

– De door jou overige aangeleverde (medische) klachten en gezondheidsinformatie

– Handtekening

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

5. Om accountgegevens en je bestellingen op te slaan.

Een Human Performance Lab online account geeft je inzicht in eerdere bestellingen en je persoonlijke gegevens. Wij kunnen de volgende gegevens opslaan in je account:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Wachtwoord

– Order- en factuurinformatie

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

6. Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Bankgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

7. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:

– Naam

– Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

8. Om je het plan van aanpak en mijn nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Voor het versturen van het plan van aanpak en mijn nieuwsbrief sla ik de volgende gegevens op:

– Naam

– E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

9. Om jouw testimonial/review op mijn website te plaatsen aan het eind van onze samenwerking. Voor het plaatsen van jouw testimonial/review heb ik de volgende gegevens nodig:

– Naam

– E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik Human Performance Lab gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.

Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruik ik analytische cookies om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven. Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

– Mijn nieuwsbrieven versturen

– Mijn betalingen & incasso’s afhandelen

– Mijn webhosting verzorgen

– Mijn administratie afhandelen

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Lian Angelino, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Human Performance Lab heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:

Afgehandelde e-mailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil. E-mails van klanten die toch geen behandeling wensen, wordt na 3 maanden verwijderd.

Intakeformulieren:

Alle gegevens worden tot maximaal 1 jaar na de coaching bewaard. Na deze periode worden de gegevens verwijderd uit de administratie.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:

Je kunt je op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen. Testimonials:

Je kunt op ieder gewenst moment verzoeken jouw testimonial van de website te laten verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Human Performance Lab. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Inzage

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@humanperformance-lab.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Lian Angelino wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@humanperformance-lab.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Human Performance Lab verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Human Performance Lab accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Human Performance Lab om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf.

Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Lian Angelino ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, info@humanperformance-lab.nl of per post:

Human Performance Lab

T.a.v.: Thomas van der Vliet

Schietbaanlaan 72b

3021LM Rotterdam

Human Performance Lab is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75531674 .

Versie: september 2020

×